PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Cukiernia Szarlotka - Zgierz, ul. Witkacego 1, pawilon numer 1. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę telefonicznie tel. 785393829 i drogą elektroniczną na adres: kontakt@szarlotka.com.pl
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz żądania Klienta.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 12 godzin. Reklamacje niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie nie oznacza jej uznania przez Sprzedawcę. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Formularz reklamacji